• تلفن8352088
  • ایمیلInfo@sinafelezgharb.ir
  • آدرسهمدان - آرامگاه بوعلی- جنب شهرداری ساختمان ابادگران- طبقه دوم - واحد 7
ورود/ثبت نام
  • تلفن8352088
  • ایمیلInfo@sinafelezgharb.ir
  • آدرسهمدان - آرامگاه بوعلی- جنب شهرداری ساختمان ابادگران- طبقه دوم - واحد 7

اجرای تاسیسات مکانیکی

با به بکارگیری پرسنل متخصص و کوشا و توجه مستمر به اصل تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، پیشرفت و آبادانی مهین عزیزمان را در مرتبه نخست اهداف خویش قرارداده است.…اطلاعات بیشتراجرای تاسیسات مکانیکی

ما خلاق هستیم

با به بکارگیری پرسنل متخصص و کوشا و توجه مستمر به اصل تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، پیشرفت و آبادانی مهین عزیزمان را در مرتبه نخست اهداف خویش قرارداده…اطلاعات بیشترما خلاق هستیم

کاری که ما انجام می دهیم

تاسیسات برقی

انجام خدمات نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات ساختمان‌های عمومی و تجاری…اطلاعات بیشترتاسیسات برقی

تاسیسات مکانیکی

در پروژه‌های صنعتی و به خصوص پروژه‌های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی…اطلاعات بیشترتاسیسات مکانیکی

نقشه برداری

همواره به دنبال یافتن یک سرپناه برای زندگی خود و خانواده اش بوده است.…اطلاعات بیشترنقشه برداری

شهرسازی

پروژه های در حال احداث نفت، گاز و پتروشیمی در ایران درحال توسعه ورشد هست…اطلاعات بیشترشهرسازی

ما خلاق هستیم

با مدنظر قراردادن اصل مشتری‌مداری و مهندسی ارزش و بکارگیری پرسنل متخصص و کوشا و توجه مستمر به اصل تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، پیشرفت و آبادانی مهین عزیزمان…اطلاعات بیشترما خلاق هستیم

نظرات برخی از مشتریان ما